تبلیغات
قدمتون ری چیشلمون - با نانوایی های متخلف بدون چشم پوشی برخورد خواهیم کرد
امیر المومنین(ع): حق را بگو اگر چه به ضررت باشد.

با نانوایی های متخلف بدون چشم پوشی برخورد خواهیم کرد

سه شنبه 5 بهمن 1389 10:35 ب.ظ

نویسنده : مدیریت صدای آبپخش
  بخشدار آبپخش به همراه هیئتی از بازرسین بخشداری به سرکشی و بازدید از نانوانیی های بخش آبپخش پرداختند.

مسئول بازرسی از نانوایی های بخش آبپخش گفت : هدف از کلیه بازرسی ها نظارت بر وضعیت نان و پیشگیری از تخلفات احتمالی است.


حسن نگهبان عنوان داشت : با توجه به این مساله که نان پایه اصلی سفره ما ایرانی هاست از نانوایی ها می خواهیم نان را با کیفیت هر چه بالاتر بر مردم عرضه ککند تا هم سلامت آنان را حفظ کند ، هم رضایت آنها از کیفیت نان را به دنبال داشته باشد.

نگهبان تصریح کرد : با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت نان نظارت بازرسین بخشداری بر نانوایی ها افزایش یافته است و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بدون هیچ گونه چشم پوشی و اغماض برخورد خواهیم کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد : در بازدید روز گذشته بازرسین بخشداری از یکی از نانوایی های متخلف بخش مبلغ سنگینی جریمه شده و مدارک را برای پیگیری به فرمانداری دشتستان و کمیته آرد و غله فرمانداری دشتستان ارسال کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه بازرسین بخشداری همیشه آمادگی رسیدگی بر شکایت های مردمی را دارند و هیچ وقت در دفاع از حقوق مردم کوتاهی نخاهند کرد عموان داشت : از مردم می خواهیم تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف ما را آگاه سازند تا مطابق قانون با افراد متخلف برخورد کنیم.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -